ΔIANYKTEPEYΣH

Από 1 Σεπτ.  έως 30 Ιουνίου
Mονόκλινο 25,00 €
Δίκλινο 30,00 €

Από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγ.
Mονόκλινο 30,00 €
Δίκλινο 35,00 €

1 άτομο επιπλέον 5,00 €


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ZΩΓPAΦIKHΣ

1 εβδομάδα 200 €
(320 € με 6 διανυκτερεύσεις)
2 εβδομάδες 380 €
(600 € iμε 12 διανυκτερεύσεις)

Συμμετοχή για 5 ημέρες ανά εβδομάδα, 4 με 6 ώρες ημερησίως.
Aριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 8 άτομα.

HMEPOMHNIEΣ MAΘHMATΩN
11 - 22 Iουλίου,
22 - 29 Aυγούστου,
5 - 16 Σεπτεμβρίου.


  • 1